Instytut Logistyki i Magazynowania
 
   
Opis projektu
Partnerzy
Aktualności
Publikacje
Napisz do nas
Kontakt

 

 

 

  Opis projektu
     

 

Misja:

Wirtualny Niemiecko - Polski Logistyczny System Brokerski (WNPLSB) ma służyć jako platforma wymiany informacji pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami produkcyjnymi oraz dystrybucyjnymi (handlowymi) a przedsiębiorstwami transportowymi i logistycznymi w przewozach transgranicznych.

Platforma ma umożliwić przekazywanie informacji o potrzebach przewozowych (logistycznych) przedsiębiorstw produkcyjnych i dystrybucyjnych dostawcom takich usług tj. przedsiębiorstwom transportowym i logistycznym oraz, w drugą stronę, przekazywanie przedsiębiorstwom produkcyjnym i dystrybucyjnym informacji o oferowanych na rynku usługach przewozowych i logistycznych.

Cele:

 • Stworzenie platformy dla generowania łańcuchów dostaw dla operatorów logistycznych i usług logistycznych poprzez uruchomienie brokerskiego systemu popytu i podaży dedykowanego małym i średnim przedsiębiorstwom (MSP), w postaci ofert przeładunku towarów przy wykorzystaniu przyjaznych środowisku rozwiązań transportowych.

 • Rozwój prekursorskiego rozwiązania elektronicznej realizacji zleceń w wymianie transgranicznej dla krajów Europy Wschodniej

 • Rozwój wirtualnej giełdy logistycznej (E-LOG-MARKETPLACE) z udziałem strony polskiej, jako innowacyjnego rozwiązania dla oferentów i zainteresowanych podmiotów z branży transportowej obsługujących przewozy międzynarodowe.

 • Rozbudowa logistycznego systemu brokerskiego z możliwością późniejszej implementacji na wschodniej granicy Polski, po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

 • Utworzenie polsko-niemieckiego joint - venture dla wspólnego korzystania i rozbudowy kolejnych modułów.


Kluczowe funkcje (moduły) systemu

 • FUNKCJA INTEGRUJĄCA (Portal)

  • Zapewnienie neutralnego dostępu do portalu oferentom i użytkownikom.

  • Scalanie informacji o różnych rodzajach transportu - stworzy możliwość przeładunku towarów na alternatywne środki transportu
    

 • FUNKCJA GIEŁDY (BROKERSKA)
  • Regulowanie systemu podaży i popytu z usługami logistycznymi i transportowymi.
    

 • FUNKCJA OPTYMALIZUJĄCA
  • Formułowanie na rzecz oferentów i klientów propozycji rozwiązań w sferze techniczno-ekonomicznej np. (przeładunek na inne środki trasnp).
    

 • FUNKCJA REZERWACJI DANYCH
  • Udostępnianie informacji o oferowanych usługach i danych dot. oferentów w procesie kojarzenia strony popytowej ze stroną podażową
    

 • ''INTERFACES''
  • Standaryzacja punktów sprzężeń z otoczeniem biznesowym, w tym możliwość realizacji transakcji w określonym standardzie.
    

 

 

 

Instytut Logistyki i Magazynowania